EQ BP I KLASS

EQ BP möödavoolusüsteemiga I-klassi õlieraldaja.

Kohtades, kus võib aeg-ajalt tekkida oht läbilaskevõimet ületavate sademete- ja sulamisvete tulv, tuleb õlieraldussüsteem varustada möödavooluga. Möödavool laseb liigse tulvavee eraldaja õlieralduskambrist mööda, millega välditakse juba kogutud õli sadeveesüsteemi edasipääsemine.

Liiva ja muda eraldaja suuruse määramine ja valik:
Liiva ja mudaeraldaja peab olema projekteeritud alati enne õlieraldajat, et vältida sadevete sattumine otse õlieraldajasse.
Liivaeraldaja võib olla õlieraldajaga samas kestas ja ka eraldiseisva süsteemina. Liivaeraldaja suurus määratakse alltoodud tabelis.

LIIVA- JA MUDAERALDAJA
SUURUSTE MÄÄRAMINE:

  • protsessivesi määratud väikese liiva hulgaga
  • kõik vihmavee kogumise alad kus on tuvastatud väikene liiva-muda esinemine nagu tanklad või katusega kaetud tanklad.

100 x NS

  • tanklad, autode käsipesulad, osaline pesu
  • busside pesulad
  • heitvesi garaažidest ja autode parkimise aladelt
  • jõujaamad, masinatööstused

200 x NS

  • ehitusmasinate pesemise alad, ehitusseadmete pesulad, põllumajandusseadmete pesemise kohad
  • veoautoda pesulad
  • automaatsed autopesulad nö rullidega pesulad või pesutänavad

300 x NS

ÕLIERALDAJA VALIKU KALKULAATOR:

Sajuvee vooluhulk l/(s*ha), mis vastab kohapealsetele tegelikele oludele. Andmete puudumisel kasutada Eesti kohta 80 l/(s*ha).
Pindala (ha), millelt vesi püüdurisse voolab

Arvutuse tulemus (NS), ümardada lähima suurima numbrini. Näiteks arvutustulemuse puhul kus NS=8.8 on sobilik EQ BP 1.klassi õlieraldaja NS10/30 Taavis

JOONISED:

JUHENDID
EQ BP 1.klassi õlieraldaja möödavooluga NS6/18

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ BP 1.klassi õlieraldaja NS10/30 Taavis

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ BP 1.klassi õlieraldaja NS15/45

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ BP 1.klassi õlieraldaja NS20/60

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ BP 1.klassi õlieraldaja NS30/90

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ BP 1.klassi õlieraldaja NS40/120

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ BP 1.klassi õlieraldaja NS50/150

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ BP 1.klassi õlieraldaja NS65/195
Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ BP 1.klassi õlieraldaja NS80/240
Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ BP 1.klassi õlieraldaja NS100/300
Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
et