ÕLIERALDAJAD

II KLASS

Õlieraldajaid kasutatakse kohtades, kus on vajalik heitveest eemaldada sinna sattunud õlijäägid enne kui need satuvad ühisesse kanalisatsioonivõrku ja/või puhastusseadmetesse. Kohad kuhu kindlasti on vajalik paigaldada õlieraldaja on järgmised: vihmavee kogumise alad kuhu võib sattuda liiklusvahendtest tulenevat õlireostust – autode parklad, tänavatelt kogunenud vihmavesi,  tööstused, mille heitvette võib sattuda õlijäätmeid, autode ja busside pesulad, tanklad.

LIIVA- JA MUDAERALDAJA
SUURUSTE MÄÄRAMINE:

  • protsessivesi määratud väikese liiva hulgaga
  • kõik vihmavee kogumise alad kus on tuvastatud väikene liiva-muda esinemine nagu tanklad või katusega kaetud tanklad.

100 x NS

  • tanklad, autode käsipesulad, osaline pesu
  • busside pesulad
  • heitvesi garaažidest ja autode parkimise aladelt
  • jõujaamad, masinatööstused

200 x NS

  • ehitusmasinate pesemise alad, ehitusseadmete pesulad, põllumajandusseadmete pesemise kohad
  • veoautoda pesulad
  • automaatsed autopesulad nö rullidega pesulad või pesutänavad

300 x NS

.

ÕLIERALDAJA VALIKU KALKULAATOR:

Sajuvee vooluhulk l/(s*ha), mis vastab kohapealsetele tegelikele oludele. Andmete puudumisel kasutada Eesti kohta 80 l/(s*ha).
Pindala (ha), millelt vesi püüdurisse voolab

Arvutuse tulemus (NS), ümardada lähima suurima numbrini. Näiteks arvutustulemuse puhul kus NS=8.8 on sobilik II klassi õlieraldaja mudapüüduriga

JOONISED:

JUHENDID
II klassi õlieraldaja NS1,5

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

II klassi õlieraldaja NS3 Estris

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

II klassi õlieraldaja NS6

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
II klassi õlieraldaja NS10 mudapüüduriga

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

II klassi õlieraldaja NS15

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

II klassi õlieraldaja NS20

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

II klassi õlieraldaja NS20 (2200 pallis)

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

II klass õlieraldaja NS30

Failid allalaadimiseks:

DWG .PDF TELLIMISLEHT
II klass õlieraldaja NS40

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
II klass õlieraldaja NS50

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
II klassi õlieraldaja NS65

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
II klassi õlieraldaja NS80

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

II klassi õlieraldaja NS100

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
et