ECCUATANK

ERALDAJAD OTSE TOOTJALT

“PROJEKTI NR 2014-2020.4.04.21-1842. ECCUA PRO OÜ ARENGUPROGRAMMI OSALEMISE EESMÄRGIKS ON ETTEVÕTTE ARENGU KIIRENDAMINE ALLHANKE TEENUSE OSUTAJAST SUUREMA LISANDVÄÄRTUSEGA OMATOODETE TOOTJAKS. PROJEKTI RAAMES ARENDATAKSE, SERTIFITSEERITAKSE NING TUUAKSE TURULE ÕLI-JA RASVAERALDAJATE TOOTERÜHM NING SEIRETARKVARA. ARENGUPROGRAMMIS OSALEMISE TULEMUSENA KASVAB ETTEVÕTTE MÜÜGIKÄIVE, SUURENEB LISANDVÄÄRTUS NING PARANEB KASUMLIKKUS. PROJEKTI KAASRAHASTAB 309 674 EURO ULATUSES EUROOPA REGIONAALARENGU FOND.”

RASVAERALDAJAD

LIIVA-MUDAERALDAJAD

ÕLIERALDAJAD

MAHUTID

30+ AASTAT TOOTEARENDUST

10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

TOOTED

Oleme alati väga suurt tähelepanu pööranud tootearendusele – Eccua insenerid omavad selleks nii vastavat tehnilist kõrgharidust kui ka aukartust äratavat kogemustepagasit.

TEENUSED

Pakume vastavalt oma teadmistele ja kogemustele nii konsultatsiooni, seadmete paigaldust kui ka hooldust.

Sellest tulenevalt pakume oma teenuseid nii eraklientidele kui ka suurtele ehitusettevõtetele – leiame alati just teile sobivaima lahenduse.

TOOTMINE

Meie tegevus on tihedalt seotud keskkonna tehnoloogiatega, meie eesmärgiks on minimeerida oma ökoloogilist jalajälge, millest tulenevalt me ei väljuta oma tootmisest saastet ja taaskasutame kogu tootmisprotsesside käigus tekkinud soojusenergia.

et