EQ I KLASS

(med sand- och slamavskiljare)

EQ SM klass 1 oljeavskiljare med inbyggd avskiljning av sand och slam NS X 100

Eftersom dagvatten för med sig fasta partiklar i form av sand och slam i större eller mindre mängd så föreskriver standard EN858 att varje oljeavskiljningssystem måste ha sand- och slamavskiljning. Sand- och slamavskiljning innebär att vattnet som innehåller suspenderade partiklar ges en ytterligare möjlighet att stå still en stund för att låta de fasta partiklarna sjunka till botten. Sand- och slamavskiljning i avskiljaren passar på platser där förekomsten av fasta partiklar är mindre och det är tillräckligt med sand- och slamavskiljaren NS x100. Om förekomsten av sand och slam är stor måste en sand- och slamavskiljare i fristående tank användas.

ATT VÄLJA EN SAND- OCH
SLAMAVSKILJARE I RÄTT STORLEK:

  • protsessivesi määratud väikese liiva hulgal
  • alla områden för upptagning av dagvatten där liten förekomst av sand och slam har konstaterats, såsom bensinstationer eller bensinstationer med tak

100 x NS

  • bensinstationer, manuella biltvättar, begränsad tvätt
  • busstvätter
  • heitvesi garaažidest ja autode parkimise aladels
  • kraftverk, industrier

200 x NS

  • områden för tvätt av anläggningsmaskiner, byggmaskiner, jordbruksmaskiner
  • lastbilstvättar
  • automatiska biltvättar, dvs. portaltvättar eller tvättgator

300 x NS

KALKYLATOR FÖR VAL AV OLJEAVSKILJARE:

Dagvattenflöde l/(s*ha), som motsvarar de faktiska förhållandena på platsen. Om uppgifter saknas använd 80 l/(s*ha) (Estland).
Yta (ha)varifrån vatten rinner till avskiljaren

Beräkningsresultat (NS), ümardada lähima suurima numbrini. Näiteks arvutustulemuse puhul kus NS=8.8 on sobilik EQ 1.klassi õlieraldaja NS10 Taavis

RITNINGAR:

RITNINGAR:
EQ klass 1 oljeavskiljare NS6 Estris

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

EQ klass 1 oljeavskiljare NS6 Taavis

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS10 Taavis

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

EQ klass 1 oljeavskiljare NS15
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

EQ klass 1 oljeavskiljare NS20

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

EQ klass 1 oljeavskiljare NS30

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS40

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS50

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS65

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS80

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

EQ klass 1 oljeavskiljare NS100

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS125

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS150

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
sv_SE