ECCUA

FETTAVSKILJARE

ECCUA PRO DIGIPÖÖRDE PROJEKTI EESMÄRGIKS ON ETTEVÕTTE PÕHIPROTSESSIDES SISEMISTE RESSURSIDE ARVEL EFEKTIIVSUSE JA PRODUKTIIVSUSE TÕSTMINE JA SEALTKAUDU TOOTLIKUSE KASV JA KASUMLIKKUSE PARANEMINE.DIGIPÖÖRDE PROGRAMMI KAASRAHASTATAKSE EUROOPA LIIDU TAASTERAHASTU NECTGENERATIONEU VAHENDITEST SUMMAS 261 990,50 EUROT.

FETTAVSKILJARE

SAND-OCH SLAMAVSKILJARE

OLJEAVSKILJARE

TANKAR

30+ ÅR AV PRODUKTUTVECKLING

10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

PRODUKTER

Vi har alltid lagt mycket stor vikt vid produktutveckling – vilket är möjligt tack vare att Eccuas ingenjörer har både relevant teknisk högskoleutbildning och imponerande erfarenhet i branschen.

TJÄNSTER

Vi erbjuder såväl konsultationer som installation av utrustning och underhåll baserat på vår kunskap och erfarenhet.

Som resultat av detta erbjuder vi våra tjänster till såväl privata kunder som stora byggföretag – vi hittar alltid en lösning som passar just er.

TILLVERKNING

Vår verksamhet är starkt förbunden med miljöteknik och vår målsättning är att minimera vårt ekologiska fotavtryck, utan några föroreningar från vår produktion och vi återanvänder all värmeenergi som uppstår i tillverkningsprocessen.

sv_SE